Tư vấn dịch vụ
19002292

Tư vấn vật phẩm
19002292

Thông báo: Website sẽ được hợp nhất với Phongthuytamnguyen.com vào ngày 20/12/2019

QUY LUẬT SINH CON

Tôi xem tivi thấy vị quan chức phụ trách Dân số kế hoạch hóa gia đình nói về mất cân bằng giới tính Nam nhiều hơn Nữ. Nguyên nhân là do các cặp vợ chồng thích sinh con trai hơn con gái. Vì thế tỷ lệ mất cân bằng giới tính rất lớn. Đây là mối nguy cho xã hội. Cần phải điều chính giới tính khi sinh. Điều này không dễ.
02.11.2018

Theo nghiên cứu của tôi việc sinh con là do “Quy luật tự nhiên” quyết định ngoài ý muốn của con người. Bản chất con người củng là một loài sinh vật sống và duy trì nòi giống của mình như các loài sinh vật khác. Việc duy trì nòi giống của các cặp vợ chồng đều do Quy luật sinh sản tự nhiên quyết định ngoài ý muốn của mình. Qua nhiều năm nghiên cứu các cặp vợ chồng nhờ tôi dự báo khả năng sinh con Trai hay Gái đều đúng với Quy luật tự nhiên. Sau khi tôi dự báo họ đến bác sĩ kiểm tra và cho kết quả đúng như dự báo. Để giúp các bạn tìm hiểu vấn đề này tôi xin giới thiệu một số yếu tố quyết định về con cái như sau:

 

               A. Một số khái niệm.

              1. Ngày sinh là đại biểu cho Vợ Chồng.

 

Ngày sinh là đại biểu cho “Vợ Chồng” vì ngày đó mình được sinh ra và bắt đầu cùng với Trái đất quay xung quanh mình nó ngày đêm và di chuyển trên đường Quỹ đạo. Can ngày đại biểu cho Chồng và Chi ngày đại biểu cho Vợ và ngược lại

 

              2. Giờ sinh là Con cái.

Giờ sinh là “Con Cái”. Có Ngày rồi mới có Giờ. Cha mẹ sinh ra con cáiCan giờ đại biểu cho con Trai và Chi giờ đại biểu cho con Gái và ngược lại.

               B.Quy luật sinh con.

Nguyên tắc Ngày sinh và Giờ sinh phải sinh hoặc hợp với nhau, không được khắc nhau. Nếu khắc nhau là trái với Quy luật, không thể sinh nở được. Sau đây là một vài Quy luật sinh con.

            1. Các cặp vợ chồng có cả con Trai và con gái.

Đây là trường hợp phổ thông của Quy luật. Nguyên tắc bắt buộc của nó là nếu Ngày sinh của Chồng có can Dương (+) thì Ngày sinh của Vợ có Can Âm (-) và ngược lại. Giờ sinh của Chồng phải có Can Âm (-) và Giờ sinh của Vợ phải can Dương (+) và ngược lại. Ngày sinh và giờ sinh chỉ có sinh hoặc hợp với nhau, không được khắc. Những cặp Vợ Chồng đáp ứng điều kiện trên vừa có con Trai vừa có con Gái.

Ví dụ: Người chồng sinh Ngày sinh Bính Tý (+) và Giờ Tân Mão (-).
Người vợ Ngày sinh Tân Sửu (-) và Giờ sinh Bính Thân (+).

Trong ví dụ này ta thấy:

Ngày sinh của Chồng Bính Can Dương (+) hợp với Giờ sinh là Tân Can Âm (-), không khắc. Người Chồng mạnh về sinh con Gái. Vì Ngày sinh của Chồng Can Dương (+) Con Trai. Tân (-) Can Âm con Gái.

Ngày sinh của Vợ là Tân Can Âm (-) hợp với Giờ sinh Bính Can Dương (+), không khắc. Giờ sinh Can Dương (+) Người Vợ mạnh về sinh con Trai.
Ngày sinh của hai người vừa có Can (+) vừa có Can (-). Giờ sinh của hai người vừa có Can (+) vừa có Can (-). Cặp vợ chồng này vừa có con Trai vừa có con Gái.

Nếu sinh vào năm Dương (+) tính trội thuộc về Chồng, sinh con Gái. Nếu sinh vào năm Âm (-) tính trội thuộc về Vợ, sinh con Trai. Cặp vợ chồng này có con Gái đầu lòng và con Trai thứ hai.

           2. Sinh con một bề.


          Sinh con Gái một bề. 

 

 

Những cặp Vợ Chồng cả hai người Giờ sinh đều có Can Dương (+) và Ngày sinh của Vợ là Can Dương (+), ngày sinh của Chồng là Can Âm (-).

Vì có 3 Can Dương trùng với Can (+) ngày sinh của Vợ, tính trội thuộc về Vợ. Chỉ sinh con Gái một bề.

Ví dụ:

 Người chồng ngày sinh Can Âm (-) Giờ sinh Can Dương (+). Chồng mạnh về sinh con Gái.

-Người Vợ ngày sinh Can Dương (+), Giờ sinh Can Dương (+). Vợ mạnh về sinh con Gái.

Cặp vợ chồng này có 3 Can (+) tính trội thuộc về Vợ, chỉ sinh con gái một bề.

           Sinh con Trai một bề.

 

Những cặp Vợ Chồng có Giờ sinh đều Can Dương (+) và Ngày sinh của Chồng Can Dương (+). Vì có 3 Can Dương (+) trùng với Can (+) Ngày sinh của Chồng, tính trội thuộc về Chồng. Chỉ sinh con Trai một bề.

Ví dụ:

 Người Chồng Ngày sinh Can Dương (+), Giờ sinh Can Dương (+). Người chồng chỉ có Can Dương (+) mạnh về sinh con Trai.

 Người Vợ Ngày sinh Can Âm (-) Giờ sinh Can Dương (+). Mạnh về sinh con Trai. 
Cặp vợ chồng này tính trội thuộc về Chồng vì có 3 Can Dương (+) trùng với Can (+) Ngày sinh của Chồng. Cặp vợ chồng này chỉ sinh con Trai một bề.

          3. Trường hợp đặc biệt sinh con một bề.

Trường hợp này Can Giờ sinh một trong hai người bị Ngày sinh khắc. 


Ví dụ 1:

Chồng Ngày Kỷ Sửu (-), Giờ sinh Quý Dậu (-). Vợ Ngày sinh Quý Mão (-), Giờ sinh Giáp Dần (+).

Trường hợp này người Chồng Ngày sinh và Giờ sinh cùng Can Âm (-), mạnh về sinh con Trai. Nhưng vì Kỷ Thổ (-) khắc Quý Thủy (-) là con Trai. Hai cực (-) khắc nhau rất mạnh. Con Trai bị khắc do đó theo Quy luật không có con Trai. Vì Chi Giờ không bị khắc (Sửu Thổ sinh Dậu Kim) chỉ có con Gái.

 Người Vợ chỉ có sinh không có khắc, nên có cả con Trai và con Gái. Nhưng vì con Trai ở người Chồng bị khắc mất, do đó cặp Vợ Chồng này chỉ có con gái một bề.

Ví dụ 2:

Người Chồng Ngày sinh Kỷ Dậu(-), Giờ sinh Mậu Thin (+). Mạnh về sinh con Gái. Nhưng vì Con gái bị khắc ở người Vợ do đó họ chỉ sinh con Trai, hơn nữa Chi giờ sinh Thìn Thổ là con Trai hợp với Dậu là Vợ . Vì vậy Cặp vợ chồng này sinh con Trai một bề.

 Người Vợ Ngày sinh Ất Mão (-), Giờ sinh Tân Tỵ (-). Ngày sinh và giờ sinh cùng dấu (-) mạnh về sinh con Gái. Nhưng vì Tân (-) là con Gái khắc Ất (-) là Mẹ.
Con Gái khắc Mẹ trái với Quy luật. Do đó không thể sinh được con gái. Giờ sinh Chi giờ sinh Con Trai, Tỵ Hỏa được Mão Mộc sinh, không khắc do đó chỉ sinh con Trai một bề.

Sinh đẻ của các cặp vợ chồng rất đúng với Quy luật của Trời Đất. Bởi vậy các người làm bố, làm mẹ cần phải chý ý ghi nhớ đầy đủ Năm, Tháng, Ngày , Giờ sinh của Con cái để biết được cuộc đời sinh đẻ của nó sau này như thế nào. Biết trước được điều đó trong cuộc sống đỡ bị sốc và có phương hướng khắc phục. Nếu không biết được ngày giờ sẽ không biết được cuộc đời của nó trong tương lai như thế nào? Cuộc đời của chúng ta củng giống như con thuyền lênh đênh giữa biển cả không biết ở đâu là bến bờ. Chúng ta cứ trách thân, trách phận rồi sinh ra mê tín dị đoan cầu cúng tướng số mệt người tốn của chẳng mang lại lợi ích gì cho cuộc đời.

           4. Trường hợp không có con

Theo kết quả nghiên cứu của tôi trong nhiều năm những người không sinh đẻ được gồm có mấy dạng sau.

Những người có Ngày sinh và giờ sinh Thiên khắc Địa xung.

Ví dụ: Ngày sinh Nhâm Dần, Giờ sinh Mậu Thân.

Trong tường hợp này ta có Mậu Thổ khắc Nhâm Thủy và Thân Kim khắc Dần Mộc. Ngày sinh và Giờ sinh Thiên khắc Địa xung không thể sinh đẻ được. Người phụ nữ này đã 50 tuổi những đến nay vẫn không sinh đẻ được.

Ví dụ: Ngày sinh Bính Tý, Giờ sinh Nhâm Thìn.

Ta thấy Nhâm Thủy khắc Bính Hỏa và Thìn Thổ khắc Tý Thủy. Người phụ nữ này đã ba lần đi làm thụ thai nhân tạo nhưng vẫn không thành công. Được người quen tư vấn tìm đến tôi để hỏi về nguyên nhân. Tôi thấy Ngày sinh và giờ sinh Thiên khắc Địa xung không thể sinh nở được.

 Can Ngày và Can Giờ khắc nhau cực mạnh. Chi Ngày và Chi giờ đứng về phe Khắc.


Ví dụ:
 Người phụ nữ này có Ngày sinh Giáp Tuất, Giờ sinh Canh Ngọ.

Canh Kim cực mạnh khắc Giáp Mộc rất nguy hiểm không thể sinh đẻ được. Hơn nữa người này Ngày Giáp Tuất vợ khắc chồng cực mạnh. Chi giờ Ngọ Hỏa hợp với Tuất Thổ sinh cho Canh Kim khắc Giáp Mộc. Như vậy Chồng và Con cái đứng về một phe khắc Vợ cực mạnh, trái với Quy luật sinh đẻ vì vậy không thể sinh con được. Chị này năm nay đã gần 50 tuổi đến nhờ tôi xem giúp tại sao không thể sinh đẻ được. Tôi thấy Ngày sinh và giờ sinh như vậy khẳng định khó có con.


Trường hợp Ngày giờ không khắc nhau, nhưng Năm và tháng lại khắc Ngày giờ cực mạnh.

Ví dụ: Người đàn ông này có các thông tin như sau. Năm Mậu Tý, Tháng Mậu Ngọ Ngày Nhâm Thìn, Giờ Quý Mão.

Đây là chồng của một chị ở cơ quan của tôi. Anh ấy đã 60 tuổi. Nghe mọi người nói tôi biết được người nào sẽ không sinh đẻ được, chị ấy nhờ tôi xem cho cả hai vợ chống. Tôi nói chị có khả năng sinh đẻ tốt nhưng anh ấy không có khả năng có con, khả năng liệt dương. Chị ấy nói vợ chồng lấy nhau đã lâu nhưng không sinh nở được. Mọi người cứ khuyên tôi nhận một đứa con về nuôi cho vui tuổi già. Nhưng lần lữa mãi cho đến nay tuổi đã già rồi nên củng thôi. Thế hệ trước đây đánh nhau gian khổ ác liệt, không có dịch vụ khám chữa bệnh như ngày nay nên không biết chồng hay vợ không có con. Đến nay nghe anh nói tôi mới hiểu ra vấn đề. Nếu như bây giờ còn trẻ tôi sẽ đi thụ thai trong ống nghiệm chắc chắn sẽ có con, Cuộc đời tôi hật đáng buồn.
Ví dụ: Người phụ nữ này có thông tin như sau. Năm Giáp Tý, Tháng Nhâm Thân, Ngày Giáp Tuất, Giờ Giáp Tý.

Người này đang làm Giám đốc cho một công ty bất động sản nước ngoài lương tháng 4 000 USD rất giàu nhưng tiếc nỗi là không thể có con. Chị ấy lấy chồng đã lâu nhưng vẫn không thể sinh nở được. Người quen nhờ tôi xem như thế nào tại sao không sinh nở được. Sau khi tôi lập hệ trục Quỹ đạo thì thấy Quy luật là như vậy. Đã là Quy luật thì nằm ngoài ý muốn của con người. Khi tôi xem hệ trục quỹ đạo của nữ giới thấy rằng nếu yếu tố Thủy đại biểu cho “Tử cung” không có hoặc rất yếu. Khi nào gặp được yếu tố đó mới sinh đẻ được. Nếu yếu tố này bị khắc mất sẽ bị ung thư tử cung không thể sinh đẻ được. 

Ví dụ về Quy luật sinh con có rất nhiều, tôi không thể giới thiệu hết được. Chỉ giới thiệu vài ví dụ để các bạn thấy được Quy luật tự nhiên có ý nghĩa trong cuộc sống của con người là như thế nào. Con người cũng là một loài sinh vật được trái đất sinh ra và tiến hóa như ngày nay. Con người ăn các nguyên tố hóa học có trên Trái đất và hít thở không khí và sưởi ấm bằng năng lượng có trong vũ trụ. Do đó phải chịu sự tác động của các yếu tố vật chất có trong Trái đất và bao quanh trái đất lên bản thân cuộc sống của mình. Cuộc sống của con người phải tuân thủ đúng nguyên tắc của các Quy luật tự nhiên nằm ngoài ý muốn của con người.

Tam Nguyên